Quyết định niêm yết BĐS bán, chuyển nhượng và cho thuê

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

QUyết định của Tổng giám đốc Công ty D2D về việc niêm yết các BĐS để bán, chuyển nhượng và cho thuê.

CBTT Chuyen nhuong BDS