Thông báo niêm yết bất động sản được chuyển nhượng tại KDC xã Lộc An

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

Thông báo của Tổng giám đốc Công ty về việc niêm yết 769 bất động sản được chuyển nhượng tại KDC xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai

Thông báo niêm yết BĐS Lộc AN