Lễ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Công ty D2D

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

HINH NHAN KHEN THUONG (FILEminimizer)Công ty D2D vinh dự nhận bức trước chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhân dịp Lễ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Công ty D2D (14/10/1992-14/10/2017