Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng công nghiệp; đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; đầu tư, kinh doanh bất động sản; dịch vụ thương mại.

 • Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê; giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.
 • Xây dựng công trình công ích.
 • Sản xuất cấu kiện bê thông.
 • Sản xuất cấu kiện sắt, thép.
 • Kinh doanh khách sạn.
 • Đào tạo phổ thông và đại học
 • Định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Xây dựng công trình công nghiệp.
 • Kinh doanh nhà hàng
 • Xây dựng công trình dân dụng, nhà ở, công trình công cộng.
 • Bao che công nghiệp.
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 • San lấp mặt bằng
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch
 • Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng. Tư vấn đấu thầu.