Hệ giá trị

 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

- Tầm nhìn: Trở thành một doanh nghiệp bất động sản có thương hiệu được biết đến trong cả nước, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, mang lại hiệu quả tối đa cho nhà đầu tư.

- Sứ mệnh: Cung cấp những sản phẩm bất động sản ưu việt trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu, dựng xây giá trị và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên.

     GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Cộng hưởng lợi ích: Luôn cùng khách hàng và đối tác đi đến thành công, cùng cộng hưởng lợi ích để tạo ra lợi ích lớn hơn cho cổ đông và cộng đồng là phương châm hành động, nguyên tắc ứng xử và triết lý kinh doanh của D2D.

- Thấu hiểu nhu cầu: Luôn tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đối tác để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhất.

- Giữ vững cam kết: Luôn triệt để thực hiện những cam kết với khách hàng, đối tác, cổ đông, cán bộ nhân viên và cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Khác biệt để thành công: Luôn đổi mới, tạo lập sự khác biệt trong chiến lược kinh doanh và các sản phẩm dịch vụ nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh, định vị thương hiệu D2D trên thị trường.

- Coi trọng nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo đoàn kết, có năng lực cao, có tư cách chuẩn mực và luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy, chia sẻ, vì lợi ích chung.

- Đề cao trách nhiệm xã hội: Luôn gắn kết hiệu quả hoạt động, sự phát triển bền vững với việc đề cao giá trị nhân văn, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường.

 TRIẾT LÝ KINH DOANH 

Luôn gắn kết giá trị, lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và xã hội.